SNK Martin

Druh práce: dodávka SDK priečok a Al podhľadov
Realizácia: 04/2008 – 07/2008