SNK Martin

Druh práce: dodávka svietidiel, montáž a elektroinštalácia
Realizácia: 04/2008 – 07/2008