Obytný súbor 3*STAR, Žilina

Druh práce: dodávka a montáž SDK konštrukcií a podhľadov
Realizácia: 05/ 2008 – 12/2009

 

3STAR ZA - 23STAR ZA - 1