Obytný súbor 3*STAR, Žilina

Druh práce: dodávka a montáž osvetlenia, elektroinštal.práce
Realizácia: 05/ 2008 – 12/2009

3STAR ZA - 23STAR ZA - 13STAR ZA - interier