Krajský súd, Prešov

Druh práce: dodávka svietidiel
Realizácia: 09/2008 – 09/2009