Kostol Stará Halíč

Druh práce: návrh, dodávka a montáž osvetlenia