Kostol Raková

Druh práce: návrh, dodávka a montáž osvetlenia
Realizácia: 2009