Hotel Minerál, Dudince

Druh práce: realizácia SDK priečok a podhľadov
Realizácia: 11/2009 – 08/2010

 

Hotel Minerál 05 Hotel Mineral 01 Hotel Minerál 02 Hotel Minerál 03 Hotel Minerál 04