Farnosť sv.Ladislava, Rajec – interiér

Druh práce: návrh a dodávka osvetlenia
Realizácia: 03/2013