Diecézne Múzeum Hrad Nitra – Pokladnica

Druh práce: návrh, dodávka a montáž osvetlenia
Realizácia: 2009