Bytový komplex Boria, Bratislava

Druh práce:  realizácia SDK konštrukcií a fasád
Realizácia: 04/2005 – 07/2006

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA